Clasificarea si obtinerea certificatelor

Clasificarea certificatelor:

Certificatele internationale de conducator de ambarcatiune de agrement se clasifica in functie de zonele de navigatie, dupa cum urmeaza:

Clasa A:
certificat care da dreptul titularului de a conduce ambarcatiuni pe apele interioare si in toate zonele maritime;

Clasa B: certificat care da dreptul titularului de a conduce ambarcatiuni in apele maritime, in zone care sa nu depaseasca 24 Mm fata de tarm;

Clasa C: certificat care da dreptul titularului de a conduce ambarcatiuni pe apele maritime in zone care sa nu depaseasca 6 Mm fata de tarm;

Clasa D: certificat care da dreptul titularului de a conduce ambarcatiuni pe apele interioare;

Conditiile generale de obtinere a certificatelor:

Certificatele internationale de conducator de ambarcatiune de agrement se emit de catre Autoritatea Navala Romana (A.N.R.) persoanelor care indeplinesc conditiile de certificare pentru navigatia cu ambarcatiunile de agrement si care au promovat un examen prin care fac dovada cunostintelor tehnice necesare exploatarii acestora in siguranta.

Candidatul trebuie:

 • sa aiba varsta minima de 18 ani;
 • sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic, prezentand in acest sens un certificat medical si unul psihologic, emise cu cel mult 3 luni inainte de data inscrierii la examen, care sa ateste starea de sanatate, in special din punct de vedere al acuitatii vizuale si auditive;
 • sa indeplineasca cerintele de pregatire si vechime prevazute in cazul fiecarei clase;
 • sa faca dovada absolvirii cursurilor de pregatire, dupa caz, reglementate;
 • daca posesorul certificatului, obtinut in conformitate cu reglementarile legale, intentioneaza sa navigheze si cu ajutorul velelor, acesta trebuie sa faca dovada ca a absolvit cursul practic “Manevra navei cu vele” la un centru specializat, autorizat in acest sens de catre ANR.

Yacht Holidays, Fair Winds and Following Seas!

Planificarea examenelor

Planificarea şi organizarea sesiunilor de evaluare la Autoritatea Navala Romana (A.N.R.)

Pentru evaluarea competenţei candidatilor, A.N.R. va organiza sesiuni de examinare la :

 • Constanţa, Bucuresti – sesiuni pentru certificate de competenţă, certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A, B, C, D.
 • Galaţi, Drobeta Tr. Severin – sesiuni de examene pentru documente de atestare, certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C şi D.
 • Căpităniile de port şi oficiile de căpitănie – sesiuni de examen pentru certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C şi D.

Sesiunile de evaluare se vor organiza ori de câte ori este nevoie şi sunt înregistraţi un număr de minim 15 candidaţi.

Locatiile unde se pot sustine examenele A.N.R.

 • Constanţa, Galaţi, Drobeta Tr. Severin, Snagov, Căpităniile de port şi oficiile de căpitănie.

Yacht Holidays, Fair Winds and Following Seas!

  Cerinte obligatorii de pregatire

  CERINTE OBLIGATORII de pregatire pentru certificarea conducatorilor de ambarcatiune de agrement:

  CLASA A
  (1) Certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa A se poate obtine prin examen de catre orice candidat care indeplineste urmatoarele conditii:
  a) detine certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa B emis conform prevederilor regulamentului, de minimum 2 ani;
  b) detine adeverinte valabile de absolvire a cursurilor de pregatire, prevazutein anexa nr. 2 la regulament.
  (2) Certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa A se poate obtine din oficiu de catre orice candidat care indeplineste urmatoarele conditii:
  a) detine certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa A, emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind obtinerea certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement;
  b) detine adeverinte valabile de absolvire a cursurilor de pregatire, prevazute in anexa nr. 2 la regulament.

  CLASA B
  Certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa B se poate obtine prin examen de catre orice candidat care are varsta minima de 18 ani si indeplineste urmatoarele conditii:
  a) detine certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa C sau clasa D, de minimum 2 ani;
  b) a promovat un curs de specializare;
  c) detine adeverinte valabile de absolvire a cursurilor de pregatire, prevazute in anexa nr. 2 la regulament;
  sau
  a) detine brevetul de comandant, ofiter secund sau brevetul de ofiter de punte;
  b) detine adeverinte valabile de absolvire a cursurilor de pregatire, prevazute in anexa nr. 2 la regulament;
  c) atestarea se face prin examen de diferenta.

  CLASA C
  (1) Certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa C se poate obtine prin examen de catre orice candidat care are varsta minima de 18 ani.
  (2) Certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa C se poate obtine prin examen de diferenta de catre orice candidat care detine certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa D.
  (3) Certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa C se poate obtine din oficiu de catre orice candidat care detine brevetul de: comandant, ofiter punte secund, ofiter punte, capitan maritim portuar ori de ofiter punte maritim portuar sau certificat de capacitate de: sef de echipaj maritim, conducator de salupa maritima ori de timonier maritim.

  CLASA D
  (1) Certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa D se poate obtine prin examen de catre orice candidat care are varsta minima de 18 ani.
  (2) Certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa D se poate obtine prin examen de diferenta de catre orice candidat care detine certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa C.
  (3) Certificatul de conducator de ambarcatiune de agrement clasa D se poate obtine din oficiu de catre orice candidat care detine brevet de: capitan fluvial categoriile A si B, ofiter punte fluvial ori de timonier fluvial sau certificat de capacitate de: sef de echipaj fluvial, conducator de salupa fluviala ori de timonier fluvial.

   

  Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  Nr. crt.

  MODUL

  TEMETICA CURSULUI

  NUMĂR ORE

  TEORETIC

  PRACTIC

  TOTAL

  1.

   

  Deschiderea si organizarea cursului

  1

  0

  1

  2.

  Colreg si RND

  Generalitati. Domeniu de aplicare. Definitii generale. Reguli de guvernare si de drum. Comporterea navelor care se vad. Responsabilitati reciproce. Conducerea navelor pe vizibilitate redusa. Lumini si semne. Semnale sonore si luminoase.

  7

  0

  7

  3.

  Marinarie

  Descrierea ambarcatiunii de agrement. Compartimentarea. Instalatii de legare, ancorare, remorcare, guvernare ale ambarcatiunii. Parame si folosirea lor la bordul ambarcatiunii. Matelotaj.

  2

  4

  6

  4.

  Manevra navei

  Efectul de guvernare a carmei. Efectul de guvernare al elicei. Efectul combinat al carmei si elicei si influenta lui asupra guvernarii ambarcatiunii.

  Manevra ambarcatiunii: acostare, ancorare, remorcare, legare la geamandura, plecare de la locul de stationare (ancora, geamandura, acostare etc.)

  Manevra de om la apa

  2

  4

  6

  5.

  Vitalitatea ambarcatiunii de agrement

  Instalatii pentru asigurarea vitalitatii:

            De santina

            De stins incendiul

  Gauri de apa si combaterea lor.

  1

  1

  2

  6.

  Conduita in situatii speciale

  Mijloace individuale si colective de salvare.

  Principii generale de supravietuire.

  Prevenirea poluarii mediului marin

  2

   

  2

  TOTAL ORE

  15

  9

  24

  Acte necesare examen

  In vederea inscrierii la examenul final sustinut cu AUTORITATEA NAVALA ROMANA (A.N.R.) sunt necesare urmatoarele acte:

  1. acte-inscriereFISA DE INSCRIERE completata de catre solicitant;
  2. Actul de identitate in original si copie in vederea legalizarii “Conform cu originalul”;
  3. Actul de studii in original si copie in vederea legalizarii “Conform cu originalul”;
  4. Adeverinta care sa ateste ca solicitantul este apt din punct de vedere medical si psihologic, prezentand in acest sens certificate medico-psihologice emise cu cel mult 3 luni inainte de data inscrierii la examen;
  5. Brevetul/Certificatul international de conducator de ambarcatiune de agrement in original si copie in vederea legalizarii “Conform cu originalul” (unde este cazul);
  6. Adeverinta de absolvire a cursurilor de pregatire, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind cerintele minime de pregatire, precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement, original si copie in vederea legalizarii “Conform cu originalul”;
  7. Dovada achitarii tarifului de participare la sesiunea de evaluare, conform normelor legale (se noteaza pe fisa de inscriere numarul si data chitantei).

  Yacht Holidays, Fair Winds and Following Seas!