Acte necesare examen

In vederea inscrierii la examenul final sustinut cu AUTORITATEA NAVALA ROMANA (A.N.R.) sunt necesare urmatoarele acte:

1. acte-inscriereFISA DE INSCRIERE completata de catre solicitant;
2. Actul de identitate in original si copie in vederea legalizarii “Conform cu originalul”;
3. Actul de studii in original si copie in vederea legalizarii “Conform cu originalul”;
4. Adeverinta care sa ateste ca solicitantul este apt din punct de vedere medical si psihologic, prezentand in acest sens certificate medico-psihologice emise cu cel mult 3 luni inainte de data inscrierii la examen;
5. Brevetul/Certificatul international de conducator de ambarcatiune de agrement in original si copie in vederea legalizarii “Conform cu originalul” (unde este cazul);
6. Adeverinta de absolvire a cursurilor de pregatire, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind cerintele minime de pregatire, precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement, original si copie in vederea legalizarii “Conform cu originalul”;
7. Dovada achitarii tarifului de participare la sesiunea de evaluare, conform normelor legale (se noteaza pe fisa de inscriere numarul si data chitantei).

Yacht Holidays, Fair Winds and Following Seas!

Leave a Reply